Våre tjenester

 Vaksinering

Vi tilbyr vaksinering i apoteket av kvalifisert helsepersonell. Aldersgrense for vaksinering i apotek er 12 år. Når man blir vaksinert er det viktig at man blir sittende i apoteket en liten stund etterpå, så 30 minutter bør påberegnes. Apotekene har drop-in, dette betyr at du kan komme og få satt vaksinen akkurat når det passer deg.

   Hjemtransport av bleier og lignende.

Vi leverer varer (i større kvanta) på døra, kostnadsfritt, etter avtale.

  Multidosepakking av legemidler

Hos oss kan du få dine legemidler spesialpakket i små poser for inntil en måneds forbruk av gangen. Det er en pose for hvert doseringstidspunkt. Hver pose er tydelig merket med ditt navn, dato og tidspunkt for når posen skal tas og hvilke legemidler posen inneholder. Multidosen er spesialtilpasset for deg og produsert på grunnlag av din lege sin forskrivning.

 Inhalasjonsveiledning

Et tilbud til alle med astma og kols. Ekstra veiledning om riktig bruk av inhalasjonsmedisin, med opplæring/gjennomgang av riktig inhalasjonsteknikk.

  Medisinstart

Medisinstart er et tilbud til deg som skal begynne med ny hjertemedisin. Tjenesten består av to samtaler med farmasøyt under full diskresjon og må skje de første ukene etter oppstart. Du vil her få svar på dine spørsmål og veiledning i bruk av medisinen. Tjenesten har som mål at du skal få best mulig utbytte av behandlingen din.

Klargjøring av elektroniske resepter

Vi sørger for klargjøring av medisiner på elektroniske resepter.

 Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Vi har flere års efaring med LAR (legemiddelassistert rehabilitering). Stadig flere rusmiddelmisbrukere får tilbud om slik behandling, der apoteket står for ferdiggjøring og utdeling av metadon eller suboxone. Tjenesten er gratis for brukerne
 Mottak og destruksjon av gamle medisiner

Vi gjennomgår og sorterer all returmedisin før transport til grossist, der medisinen destrueres ved forbrenning. Tjenesten er gratis for privatpersoner

 Rapporter over personlig medisinforbruk

Vi produserer rapporter over personlig medikamentforbruk ved forespørsel fra den enkelte kunde, bl.a. for å få oversikt over betalte egenandeler på blåresepter (grunnlag for frikort). Tjenesten er gratis

 Schengenattest
Ved bruk av visse typer medikamenter anbefales å ta med en Schengenattest ved reise i områder som er omfattet av ordningen.