TJENESTER

 

Våre tjenester

Vaksinering

Vi tilbyr vaksinering i apoteket av kvalifisert helsepersonell. Når man blir vaksinert er det viktig at man blir sittende i apoteket en liten stund etterpå, så 30 minutter bør påberegnes. Apoteket har timebestilling i Helseboka.

https://www.helseboka.app/booking/staff/4010765 

Hjemtransport

Vi leverer varer på døra (kr 50) etter avtale. Kjøring kun torsdager, bestillingsfrist onsdag kl 12. Forhåndsbetaling med Vipps.

Inhalasjonsveiledning

Et tilbud til alle med astma og kols. Ekstra veiledning om riktig bruk av inhalasjonsmedisin, med opplæring/gjennomgang av riktig inhalasjonsteknikk.

Medisinstart

Medisinstart er et tilbud til deg som skal begynne med ny hjertemedisin. Tjenesten består av to samtaler med farmasøyt under full diskresjon og må skje de første ukene etter oppstart. Du vil her få svar på dine spørsmål og veiledning i bruk av medisinen. Tjenesten har som mål at du skal få best mulig utbytte av behandlingen din.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Vi har flere års efaring med LAR (legemiddelassistert rehabilitering). Stadig flere rusmiddelmisbrukere får tilbud om slik behandling, der apoteket står for ferdiggjøring og utdeling av metadon eller suboxone. Tjenesten er gratis for brukerne

 Mottak og destruksjon av gamle medisiner

Vi gjennomgår og sorterer all returmedisin før transport til grossist, der medisinen destrueres ved forbrenning. Tjenesten er gratis for privatpersoner

Rapporter over personlig medisinforbruk

Vi produserer rapporter over personlig medikamentforbruk ved forespørsel fra den enkelte kunde, bl.a. for å få oversikt over betalte egenandeler på blåresepter (grunnlag for frikort). Tjenesten er gratis

Schengenattest

Ved bruk av visse typer medikamenter anbefales å ta med en Schengenattest ved reise i områder som er omfattet av ordningen.

Klargjøring av elektroniske resepter

Vi sørger for klargjøring av medisiner på elektroniske resepter.

OM OSS

Ravnanger apotek åpnet desember 2016. Apoteket er et frittstående apotek uten tradisjonell kjedetilknytning og 100 % lokalt eiet.

Ordinære åpningstider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 09:00-17:00
Torsdag:  09:00-18:00
Lørdag:   10:00-15:00

Kontakt:

Tlf: 56143000
Faks: 56143001
post@ravnangerapotek.no